Általános Szerződési feltételek

Hatályos: 2023. április 6-től

 

I. Bevezetés

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az GASTRO LIVE 21 Kft.  (cégjegyzékszám: 01-09-382536; székhely: 1125 Budapest, Béla király út 7/A A. ép. 2. em. 7. ajtó, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.galyacentrum.hu weboldalon elérhető online foglalási rendszer (a továbbiakban: online foglalási rendszer) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Szolgáltató által üzemeltetett Galyatető Turistacentrumban kínált különböző szálláshelyek lefoglalására.

 

Az online foglalási rendszer használata útján a Szolgáltató és Ön között a foglalás elküldésével és az előleg megfizetésével szerződés jön létre. A szerződés tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a www.galyacentrum.hu weboldal felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a szállásdíjakra vonatkozó tájékoztatást is – határozza meg. Ön az ÁSZF rendelkezéseit a foglalás elküldése és az előleg és/vagy a szállás ellenértékének kifizetése előtt köteles megismerni.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Ön veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést Ön adja le, úgy Ön lesz a szerződő fél. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést az Ön megbízásából egy harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e Önt.

 

Ön az online foglalási rendszer használata útján a foglalás elküldésével a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. A foglalás elküldését követően akkor jön létre szerződés Ön és a Szolgáltató között, ha a Szolgáltató az Ön foglalását visszaigazoló e-mail útján – amelyben a foglalási adatok és a fizetési lehetőségek rögzítésre kerülnek – kifejezetten elfogadja. A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában Ön és a Szolgáltató között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, akkor Ön nem köteles a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. A felek elfogadják, hogy a fentiek szerint létrejövő szerződés – amelyre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók – magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató a megrendeléseket rögzíti, azonban a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetők. Amennyiben Ön az ÁSZF-ben foglaltakat nem fogadja el, úgy nem lesz jogosult az online foglalási rendszer igénybevételére.

 

II. A szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: GASTRO LIVE 21 Kft.

A szolgáltató székhelye: 1125 Budapest, Béla király út 7/A A. ép. 2. em. 7. ajtó

A szolgáltató nyilvántartási száma: 01-09-382536

A szolgáltató adószáma: 29184040-2-43

A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Telefonszám: +36 30 894-8843

E-mail cím: info@gastrolive.hu, foglalas@turistacentrum.hu

 

III. A szolgáltató ügyfélszolgálatának adatai

 

Név: Galyatető Turistacentrum

Cím: 3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány, hrsz. 1182/20.

Ügyfélszolgálati idő: 08:00 – 20:00

Telefon: +36 37-506-011

E-mail cím: info@gastrolive.hu, foglalas@turistacentrum.hu

 

IV. Az online foglalási rendszer üzemeletetőjének adatai

 

A szolgáltató neve: Hotelsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. fszt. 3.

A szolgáltató nyilvántartási száma: 15-09-076644

A szolgáltató adószám: 22992011-2-15

A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36-42/402-760

E-mail cím: info@hotelsystem.hu

 

V. AZ ÁSZF hatálya és módosítása

 

Jelen ÁSZF rendelkezései 2022. január 01. napján léptek hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Szolgáltató az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitóoldalon tájékoztatja Önt

 

VI. Fogalmak

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Szerződés: a Szolgáltató, mint eladó, és a szolgáltatást igénybe vevő (Ön) között a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz igénybevételével létrejövő szolgáltatási szerződés.

Szolgáltatás: az online foglalási szolgáltatást jelenti (ebbe beletartozik a fizetések kezelése is), amelynek keretében a Szolgáltató a jelen ÁSZF I. szakaszában rögzített szolgáltatást elérhetővé teszi a www.galyacentrum.hu weboldalon keresztül.

Szerződő fél: egyrészről a Galyatető Turistacentrum, másrészről az a fogyasztó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki igénybe veszi az online foglalási rendszert.

 

VII. Adatkezelés

 

Az online foglalási rendszer használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: www.galyacentrum.hu/adatvedelem.html

 

VIII. A szolgáltatás igénybevétele, foglalás

 

A Szolgáltató a www.galyacentrum.hu oldalon, a szállások menüpont alatt ad részletes tájékoztatást az Ön által lefoglalható szállásokról típusonként (fürdőszobás szoba, dormitórium, apartmanház, sátorhely és bivak). Az egyes szállástípusok elnevezésére kattintva kaphat fotókkal illusztrált leírást az egyes szállástípusok lényeges tulajdonságairól, árairól. A szállástípusok leírásai és fotói tájékoztató jellegűek.

 

A szállások díjai a mindenkori hatályos általános forgalmi adót tartalmazzák, azonban a mindenkori idegenforgalmi adó (IFA) a szállásdíjon felül a helyszínen fizetendő (18-65 év közötti szállóvendégek esetén jelenleg 500 Ft/fő/éj). A szállások díja magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve.

 

A szállásdíj-változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja

 

Amennyiben a szolgáltatások vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató a www.galyacentrum.hu weboldalon ad erről tájékoztatást.

 

A foglalás menüpont alatt kezdheti meg az online foglalást. Első lépésben meg kell adnia az érkezés és a távozás időpontját. Ezt követően a rendszer árajánlatot tesz a különböző szállástípusokra, amelyek közül Ön választhat. A „Kiválaszt” gombra kattintva Ön megadhatja a felnőttek és a gyermekek létszámát, illetve amennyiben pótágyat kér, azok számát. Ezt követően a „Foglalás véglegesítése” jelzésre kattintva véglegesítheti a foglalását. A lap alján a rendszer kikalkulálja a szolgáltatás bruttó árát, továbbá azt, hogy a kikalkulált összegből mennyi lesz a fizetendő előleg összege.

 

Amennyiben a foglalás véglegesítését követően a foglalást módosítani kívánja, úgy a „Vissza” nyíl alkalmazásával a foglalást ismételten végig kell csinálnia. Ebben a stádiumban a foglalása nem kerül sem elküldésre, sem rögzítésre, az Ön részéről kötelezettséget nem keletkeztet.

 

A foglalás véglegesítése után kerül sor a foglalást végző személy adatainak megadására: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, e-mail cím megerősítése, ország, irányítószám, város, lakcím, telefonszám. Az oldal lehetőséget ad arra is, hogy a foglalásához megjegyzést fűzzön.

 

Ezt követi a foglalási feltételek elfogadása, a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat jelölőnégyzetének kipipálásával.

 

A „Foglalás” gomb megnyomásával Ön a foglalási igényét (ajánlatát) elküldi a Szolgáltatónak. A Szolgáltató az Ön foglalását (ajánlatát) rögzíti, és az Ön által megadott e-mail címre rövid időn belül üzenetet küld a foglalás adataival és az előlegfizetésre történő felhívással, valamint további, az Ön számára fontos – különösen a foglalása lemondására vonatkozó – információkkal.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 3 napon belül nem érkezik meg az előleg összege, akkor úgy tekintjük, hogy Ön elállt a szerződéstől, a foglalása nem kerül véglegesítésre, az Ön foglalása törlésre kerül.

 

A foglalás elküldését követően az esetleges hibák kijavítására, a foglalás módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek egyikén. A Szolgáltató telefonon történő megkeresése nem emelt díjas.

 

Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást az előleg jóváírásáról, valamint a kifizetett előlegről szóló számlát.

 

A szolgáltatásoktól eltérni, azokat módosítani legkésőbb az érkezést megelőző 3 napon túl írásban van lehetőség (vacsora, félpanzió). A bejelentkezéshez szükséges formanyomtatvány kitöltésével és annak visszaküldésével a szállás elfoglalását meggyorsíthatja. Kérjük, ha van módja, ezt tegye meg. A bejelentkezéshez szükséges formanyomtatványt itt találja: www.galyacentrum.hu/assets/gtc_bejelento.xlsx

 

A Galyatető Turistacentrum rendelkezik házirenddel, amelyet itt tekinthet meg:
www.galyacentrum.hu/hazirend.html

 

IX. Szállásspecifikus információk

 

Fürdőszobás szoba: ez a szállástípus rendelkezik különálló fürdőszobával, valamint a földszinten található egy akadálymentesített szoba, amely az étteremtérhez közvetlenül kapcsolódik.

Dormitórium: a bakancsos szálláson az ágyak matracvédővel ellátottak, hálózsák használata kötelező, vagy ágynemű (paplan, párna, huzat) kérhető 2.400 Ft/fő áron.

Apartmanház: 5 hálószobában és a nappaliban összesen 12 + 3 fő elszállásolására alkalmas vendégház, amely kizárólag teljes egészében bérelhető; 2 fürdőszobával és felszerelt konyhával rendelkezik.

Bivak: a bivak nem fűtött, fűtőberendezés használata biztonságtechnikai okokból nem lehetséges. Egy bivak 5 személyes, így amennyiben van más jelentkező, előfordulhat, hogy ugyanabba a bivakba más vendég is kerül.

 

X. Az adatok helyességéért való felelősség

 

Az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra.

 

Az online foglalás elküldésével Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás, pontatlan adatbevitelből eredő minden kárát és költséget Önre hárítani. A Szolgáltató, a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő foglalásért a felelősségét kizárja. A rosszul megadott E-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

XI. Fizetés

 

A fizetéssel/előlegfizetéssel kapcsolatos információkat a foglalás elküldését követően a Szolgáltató által visszaküldött e-mail tartalmazza.

 

A fizetés az alábbi módon lehetséges:

 

A Szolgáltatás ellenértékéről a Szolgáltató – a törvényi kötelezettségének eleget téve – a NAV által elfogadott számlát állít ki, amely a foglalás teljes díjának kifizetésekor kerül átadásra, vagy lemondás esetén az Ön által megadott címre kerül megküldésre.

 

XII. Lemondás

 

Az érkezést megelőző 10. napon történő vagy ezt megelőző lemondás esetében az előleg 1.000 Ft kezelési költség levonásával visszajár, 8 napos fizetési határidővel.

 

Az érkezést megelőző 10 napon belül történő lemondás esetében a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összegébe beszámításra kerül a befizetett előleg, és a különbözetről a Szolgáltató 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

 

A kötbér mértéke:

 • az érkezést megelőző 9. és 6. nap között a szállásdíj 50%-a;
 • az érkezést megelőző 5. és 4. nap között a szállásdíj 70%-a;
 • az érkezést megelőző 3. napon történő vagy későbbi lemondás esetén a szállásdíj 100%-a.

 

Idő előtti távozás esetén az eredeti foglalás teljes összege fizetendő, nem jár visszatérítés.

 

Amennyiben szélsőséges időjárási viszonyok következtében a Szolgáltató szálláshelyei nem közelíthetők meg, és/vagy ezen körülmények miatt az érintett terület megközelítését az illetékes hatóság megtiltja, úgy a szállásdíj teljes egészében visszajár.

 

XIII. Panaszkezelés

 

Ön a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet, amelyet a Szolgáltató a jelen ÁSZF III. pontjában megjelölt elérhetőségén terjeszthet elő.

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ön közötti esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a rendelkezésére.

 

 • Bejegyzés a panaszkönyvbe: a panaszkönyv a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető.

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Békéltető testület: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Ön a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, illetve a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 • A békéltető testülethez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
  • ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
  • a testület döntésére irányuló indítvány
  • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozásnak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10

Központi telefonszám: +36-1/488-2186

Fax: +36-1/488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el:
www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72/507-154

Fax: 06-72/507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76/501-500; 06-76/501-525; 06-76/501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66/324-976

Fax: 06-66/324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 06-46/501-091; 06-46/501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1/488-2131

Fax: 06-1/488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.

Telefonszám: 06-62/554-250/118

Fax: 06-62/426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6.

Telefonszám: 06-22/510-310

Fax: 06-22/510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A

Telefonszám: 06-96/520-217

Fax: 06-96/520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13–15.

Telefonszám: 06-52/500-710

Fax: 06-52/500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36/429-612

Fax: 06-36/323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305–306.

Telefonszám: 06-56/510-621; 06-20/373-2570

Fax: 06-56/510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34/513-027

Fax: 06-34/316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A

Telefonszám: 06-32/520-860

Fax: 06-32/520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6–8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1/269-0703

Fax: 06-1/474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82/501-026

Fax: 06-82/501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42/311-544

Fax: 06-42/311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23–25. III. emelet

Telefonszám: 06-74/411-661

Fax: 06-74/411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94/312-356

Fax: 06-94/316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88/429-008

Fax: 06-88/412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92/550-513

Fax: 06-92/550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

XIV. Szerzői jog

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható. A www.galyacentrum.hu weboldalról bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a www.galyacentrum.hu weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogosult: EGERERDŐ Zrt.

 

XV. A Felelősség korlátozása és kizárása

 

Az online foglalási rendszer feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be.

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza az online foglalási rendszer akadálytalan működését és a foglalást.
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, amely az online foglalási rendszerhez való csatlakozás, az online foglalási rendszer üzemeltetője miatt következett be.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből az Önnél esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért.

 

Ön teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve az online foglalási rendszeren keresztül történő esetleges közléséből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Galyatető, 2023. április 6.

 

GASTRO LIVE 21 Kft.

Megközelítés

 

SZÉP Kártya elfogadóhely

Támogató partnerek